Cyclazodone

NL: Gebruik kortingscode BYE15 voor een korting van 15% (geldig tem einde voorraad.) Wij gaan geen nieuwe batches meer importeren wegens stijgende risico's en de nieuwe aankomende Europese wet rond psychotrope stoffen die er in midden dit jaar aankomt.
EN: Use coupon code BYE15 for 15% off your order (valid until end of stock) - we are closing due to increasing risks, too much lost batches from China and also due to the new European law (precursors and analogues will be forbidden soon)

39.0062.50

Cyclazodone is een ongeveer 3x – 5x krachtiger N-cyclopropylderivaat dan de nootropische en psychostimulerende stof Pemoline.

Wissen
Get it Tomorrow, Oct 25 , Order in next
■ Door de COVID-19 besmetting kunnen pakketjes wat vertraging oplopen. Gebruik kortingscode BYE15
■ We are not selling this product for human, household or veterinary uses
SKU: Niet beschikbaar Categorie: Tags: , , , , , , ,

Wat is cyclazodone?

N-Cyclopropylpemoline (ook bekend als Cyclazodone ) is een nieuwe stimulerende stof van de 4-oxazolidinonklasse die stimulerende en focusversterkende effecten produceert bij toediening . Het is structureel verwant met pemoline en 4-methylaminorex .

Cyclazodone werd in de jaren zestig ontwikkeld door de American Cyanamid Company. Het niet-klinische gebruik ervan heeft pas recent de aandacht getrokken als een onderzoekchemisch studiehulpmiddel. Opgemerkt moet worden dat het ontbreken van farmacologische gegevens en een uiterst beperkte geschiedenis van het menselijk gebruik grote zorgen baren met betrekking tot het langdurig gebruik ervan als een vervanging voor receptstimulanten.

Chemische informatie

CAS-nummer:14461-91-7
Puurheid:≥98%
Moleculair gewicht:216.09 g/mol
Smeltpunt:139-140 ° C
Moleculaire formule:12 H 12 N 2 O 2
Synoniemen:N-cyclopropylpemoline, cyclopropyl-pemoline, 2- (cyclopropylamino) -5-fenyl-1,3-oxazol-4-on, 2- (cyclopropylamino) -5-fenyl-2-oxazolin-4-on
PubChem CID:26701
SMILESC1CC1NC2 = NC (= O) C (O2) C3 = CC = CC = C3

Technische informatie

Toepassing:Cyclazodon is een ongeveer 3x – 5x krachtiger N-cyclopropylderivaat van de nootropische en psychostimulerende stof Pemoline.
Verschijning:Wit of gebroken wit poeder
Fysieke staat:Solide
oplosbaarheid:Oplosbaar tot 5 mM in ethanol, onoplosbaar in water.
opslag:Bewaren op kamertemperatuur of koeler, in een afgesloten luchtdichte verpakking, beschermd tegen hitte, licht en vochtigheid.
Stabiliteit:Stabiel gedurende ten minste twee jaar wanneer bewaard zoals hierboven.

Wetenschappelijk onderzoek

Cyclazodon (N-cyclopropylpemoline) is een ongeveer 3x – 5x krachtiger N-cyclopropylderivaat van pemoline. Volgens octrooien ingediend door de uitvinders vertoonde Cyclazodon stimulerende eigenschappen van het centrale zenuwstelsel en anorexigene eigenschappen die veel potenter zijn dan die van pemoline en krachtiger dan die van verschillende andere N-lager-alkyl-gesubstitueerde pemolinederivaten. Tegelijkertijd bood Cyclazodon ook een veel gunstiger therapeutische index en veiligheidsmarge dan Pemoline en andere N-lager-alkyl-gesubstitueerde pemoline-derivaten.[1]

De octrooien stelden dat in diermodellen Cyclazodon stimulerend middel tegen centraal zenuwstelsel en antidepressieve werkzaamheid en potentie ten minste gelijk aan dat van d-amfetamine vertoonde. De maximale intensiteit van motieve excitatie geproduceerd door Cyclazodon bereikte ++++, op een schaal van + tot ++++, waarbij ++++ de grootste drijfveeractiviteit aangeeft. De duur van de maximale activiteit was 180 minuten en de totale duur van de excitatie was langer dan 6 uur.[1]

Verder bezat Cyclazodon volgens de patenten van de uitvinder ook anorexia-effectiviteit en potentie die ten minste gelijk waren aan die van d-amfetamine in diermodellen, maar de toxiciteit van Cyclazodon bleek laag in vergelijking met de activiteit daarvan.[2]

De octrooien concludeerden dat Cyclazodon als een psychotonisch middel, een “anti-vermoeidheid” -middel en als een anorexigeen kon worden gebruikt en dat Cyclazodon in een geschikte therapeutische vorm, zoals tabletten met 1 tot 30 mg werkzame stof, met een bijzonder voordelige vorm voor orale toediening is een gelatinecapsule die 5 mg Cyclazodon bevat, afgezet op een ionenuitwisselingshars.[2]

De verwante ouderverbinding, Pemoline, zelf wordt als dopaminerge beschouwd, maar de precieze werkingsmethode is niet definitief vastgesteld.[3] Pemoline heeft minimale affiniteit voor norepinefrine-receptoren en heeft dus minimale sympathomimetische bijwerkingen in vergelijking met typische dopaminerge stimulerende middelen voor het centraal zenuwstelsel zoals methylfenidaat en dexamfetamine.

Interessant is dat pemoline ook geen potentieel voor zelftoediening bij primaten vertoont, en dat het wordt beschouwd als een verminderd risico op afhankelijkheid ten opzichte van die meer typische dopaminerge stimulerende middelen te hebben. Verder heeft anekdotisch bewijs gesuggereerd dat pemoline en sommige verwante verbindingen in de klassen 2-amino-5-aryl-oxazoline en 2-amino-5-aryl-4-oxazolidinon notoopische of cognitieve verbeteringseigenschappen kunnen vertonen, mogelijk aanvullend of uniek van die geassocieerd met typische dopaminerge stimulerende middelen voor het centrale zenuwstelsel zoals methylfenidaat en dexamfetamine.

Cyclazodon is met name structureel het meest nauw verwant, niet met Pemoline, maar eerder met twee N-gesubstitueerde derivaten van Pemoline – Fenozolone (N-ethyl pemoline) en Thozalinone (N, N-dimethyl pemoline) – die uitvoeriger zijn bestudeerd dan Cyclazodon, en die beschreven zijn als “excitanten met unieke eigenschappen die hen onderscheiden van de sympathomimetische aminen” [4] . Thozalinone heeft klinische studies bij de mens ondergaan om het mogelijke gebruik ervan bij de behandeling van depressie te onderzoeken[5] en obesitas[6] , en werd beschreven als “het meest interessant”, vanwege zijn “potentie, veiligheid en duur van de actie”[4] . In het begin van de jaren zestig werd een gedetailleerde vergelijking gemaakt tussen de farmacologische effecten van thozalinon en amfetamine bij verschillende diersoorten, met de volgende bevindingen:

 • Thozalinon was ongeveer een derde zo krachtig als amfetamine per gewicht bij orale toediening aan muizen.
 • Thozalinon was echter slechts ongeveer een zesde tot een tiende zo toxisch als amfetamine oraal toegediend.
 • Thozalinon veroorzaakte geen tremoren of convulsies, in tegenstelling tot amfetamine.
 • Thozalinon vertoonde gedurende 11 opeenvolgende dagen geen bewijs van tolerantie voor de effecten ervan wanneer het oraal aan ratten werd toegediend.
 • Thozalinon verhoogde de locomotorische activiteit en het kijkgedrag bij muizen met een snel begin, langer dan 8 uur.
 • Thozalinone was werkzaam van 7,5 mg / kg tot 960 mg / kg oraal in muizen voordat het afbraaktoxiciteit vertoonde.
 • Amfetamine veroorzaakte vergelijkbare effecten, maar met een langere aanvangstijd en een kortere duur dan Thozalinone bij muizen.
 • Amfetamine had een minimale effectieve dosis van 10 mg / kg en een maximaal testbaar niveau van 160 mg / kg vóór toxiciteit.
 • Thozalinon had geen invloed op de temperatuur van muizen bij orale toediening van 30 mg / kg tot 120 mg / kg.
 • Amfetamine verhoogde de temperatuur van muizen aanzienlijk wanneer ze werden toegediend bij 20 mg / kg tot 40 mg / kg oraal.
 • Thozalinon (15+ mg / kg oraal) en amfetamine (10+ mg / kg oraal) waren beide in staat Reserpine-geïnduceerde sedatie te verminderen.
 • Thozalinone (2+ mg / kg IP) en amfetamine (1+ mg / kg IP) waren beide in staat om Tetrabenazine geïnduceerde depressie te voorkomen.
 • Thozalinon verhoogde de locomotorische activiteit en verhoogde het oriënterend gedrag van 2 mg / kg tot 64 mg / kg oraal bij ratten.
 • Amfetamine produceerde vergelijkbare effecten van 5 mg / kg maar werd slechts tot 20 mg / kg oraal getest bij ratten.
 • Thozalinon produceerde opwinding bij katten met 10 mg / kg – 20 mg / kg oraal. Excitatie was gemarkeerd en duurde> 7 uur.
 • Thozalinon met toxische doseringen van 500 mg / kg veroorzaakte geen ataxie, hyperesthesie, verandering in ademhaling of convulsies.
 • Amfetamine veroorzaakte opwinding bij katten van 10 mg / kg oraal gelijk aan die van 20 mg / kg Thozalinone.
 • Amfetamine met veel lagere toxische doses veroorzaakt tachycardie, hypertensie, hyperventilatie, tremoren en convulsies.
 • Thozalinon produceerde opwinding en mydriase bij honden 10 mg / kg oraal, wat acht uur duurde.
 • Thozalinon vertoonde geen significante veranderingen in de arteriële bloeddruk of hartslag bij ratten (oraal 35 mg / kg)
 • Thozalinon had geen effect op de bloeddruk of hartslag bij honden (1 mg / kg tot 10 mg / kg intraveneus).
 • Amfetamine veroorzaakte een stijging van 40-55 mm van de bloeddruk en tachycardie bij honden (bij 1 mg / kg intraveneus).
 • Thozalinon veroorzaakte geen bijwerkingen of openlijke gedragsveranderingen bij intraveneuze toediening aan de honden.
 • Amfetamine veroorzaakte hyperactiviteit, tranenvloed en duidelijke exophthalmie bij intraveneuze toediening aan de honden.
 • Thozalinon vertoonde geen MAO-remming bij een concentratie van 0,15 mg / ml (ongeveer 10 ^ -3 M).
 • Amfetamine vertoonde een MAO remming van 65% bij 10 ^ -3 M.
 • Thozalinon was effectiever dan Amfetamine bij een afnemende voedselconsumptie gedurende een periode van 6 uur.

Op basis van het bovenstaande onderzoek werd geconcludeerd dat Thozalinone een uniek profiel had, dat gedeeltelijk vergelijkbaar was met humeurverhogende en euforische stimulantia, zoals de sympathomimetische aminen, maar ook gelijkenis vertoonde met andere klassen van antidepressiva, waaronder deanol, vanwege het hebben van een hoge therapeutische index en geen cardiovasculaire bijwerkingen. Thozalinone werd beschreven als het veroorzaken van “verhoogd doelgericht gedrag” bij muizen en het veroorzaken van soortgelijke opwinding bij ratten, katten en honden als amfetamine, maar zonder verhoging van de bloeddruk of leidend tot andere nadelige sympathomimetische effecten.

Het artikel waarin de farmacologische eigenschappen van Thozalinone worden besproken[4] als volgt afgesloten:

“Amfetamine heeft de relatief lage therapeutische index van 9 voor gegroepeerde muizen en 30 voor geïsoleerde muizen. (De” therapeutische index “wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de LD50 en de dosering met de laagste prikkeling.) De therapeutische index voor thozalinon is relatief hoog, namelijk , 75 voor gegroepeerde muizen en 270 voor individuele muizen. De dood na amfetamine werd voorafgegaan door tremoren en convulsies, maar deze werden nooit waargenomen met thozalinon … Thozalinon en zijn structurele familieleden worden verondersteld een klasse van niet-convulsieve stimulantia te zijn.

De farmacologische werking van een nauw verwante congener (pemoline) is onderzocht en dit medicijn wordt gekenmerkt als een centraal stimulerend middel met relatief lage toxiciteit en met activiteit die ligt tussen die van amfetamine en cafeïne. Psychologisch testen bij de mens heeft aangetoond dat dit middel uniek is in zijn werkingswijze doordat de corticale en frontale gebieden van de hersenen worden beïnvloed in plaats van de hersenstam of lagere centra. Meer discrete experimenten met betrekking tot het effect op het gedrag bij … primaten en neurofysiologische verschijnselen, naast klinische observatie, is nodig om speculatie te bevestigen dat thozalinon zijn effecten uitoefent op een manier die verschilt van die van andere bekende excitanten.

SAMENVATTING: Van thozalinon is aangetoond dat het farmacologische handelingen vertoont die vergelijkbaar zijn met die van amfetamine en imipramine, maar met belangrijke verschillen. Het is minder toxisch dan amfetamine en de marge van veiligheid bij muizen is groter. De stimulerende werking ontwikkelt zich niet tot tremoren of convulsies als de dosering wordt verhoogd. De anorexigene activiteit van thozalinone is meer uitgesproken en langer durende duur dan die van amfetamine. Er is geen bewijs voor de ontwikkeling van tolerantie. De cardiovasculaire bijwerkingen van thozalinon zijn minimaal en er zijn geen analeptische maatregelen. ”

Referenties

 • [1] Val De Marne, Don Pierre RL Guidicelli en Henry Najer. 5-Fenyl-2-cyclopropylamino-4-oxazolinon. Dausse Laboratories, toegewezen. Patent US3609159. 28 september 1971.
 • [2] Val De Marne, Don Pierre RL Guidicelli en Henry Najer. 5-fenyl-2-cyclopropylamino-4-oxazolinones. Les Laboratoires Dausse, gevolmachtigde. Patent GB1005738A. 29 september 1965.
 • [3] “Cylert (Pemoline)” (PDF) . FDA. December 2002.
 • [4] Greenblatt NL, Osterberg AC. Sommige farmacologische eigenschappen van thozalinone, een nieuwe excitant. Toxicol Appl Pharmacol. 1965; 7 (4): 566-78.
 • [5] Gallant DM, Bishop MP, Scrignar CB, Hornsby L, Moore B, Inturrisi BB. Een dubbelblinde studie van thozalinon (C1 39,808) bij depressieve poliklinische patiënten. Curr Ther Res Clin Exp. 1966; 8 (12): 621-2.
 • [6] Leite AC, Liepen LL, Costa VP. [Klinische proef met Stimsem Thozalinone bij de behandeling van obese patiënten]. Rev Bras Med. 1971; 28 (9): 475-8.

Voorzorgen en aansprakelijkheid

Dit materiaal is alleen voor onderzoeksdoeleinden verkocht. Verkoopvoorwaarden van toepassing. Niet voor menselijke consumptie, noch voor medisch, veterinair of huishoudelijk gebruik.

Extra informatie

Aantal gram (poeder)

1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Cyclazodone” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *